ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Μ.Π.Ε