ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 28 04 2015, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.