ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 30ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 10-12-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.