ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 27ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 19-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.