ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 26ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 30-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.