ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 25ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 08-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.