ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                  ( για τις Μ.Π.Ε )                                        

                                                                                           Σύρος ,    14-01-2015

          

 

 

 

 

 

                                                                                 Αρ. Συνεδρίασης  25η   

Ταχ. Δ/νση

Σ.Καράγιωργα 22

 

Ταχ. Κώδ.

84100 ,Σύρος

 

Πληροφορίες

Α. Πιννίκα – Ρόδος

Θ. Δούβας – Σύρος

 

Τηλέφωνο

22413 64900 Ρόδου 2281098831Σύρου

 

fax

2241364907  Ρόδου
2281098809  Σύρου

 

e-mail : 

@,

@

 
 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

            

                                               

 

 

                                                                                                                                     Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Θεμάτων   Συνεδρίασης 30-12-2014

Οικονομικής Επιτροπής για τις ΜΠΕ

        Α/Α

Τ Ι Τ Λ Ο Ι   Θ Ε Μ Α Τ Ο Σ

 

        ΑΡ. ΑΠ.

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                                                                                                ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

 

1

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Επέκταση (αύξηση γηπέδου κατά τμ και επέκταση κατά 164 κλίνες ) και λειτουργία τουριστικού συγκροτήματος της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία “PRINCESS ANDRIANA”κατηγορίας 5* αστέρων, συνολικής δυναμικότητας 1334 κλινών σε γήπεδο τμ, στην περιοχή Κιοτάρι του Δ.Δ Ασκληπιείου της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της “ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ & ΥΙΟΙ Α.Ε.”.

 

 

                  579

 

 2

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) που αφορά την ανάπτυξη δραστηριότητας «Εγκατάστασης Αποθήκευσης και Μεταφόρτωσης Επικίνδυνων Αποβλήτων, της εταιρείας HELLENIC WASTE MANAGEMENT, αποθηκευτικής ικανότητας 94 τονων, στη θέση «Μονόλιθος – Αεροδρόμιο» Δημοτικής Κοινότητας Μεσαριάς, Δήμου Θήρας, ΠΕ Θήρας, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

   580

                3

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά «Λατομείο Αδρανών Υλικών έκτασης τ.μ. και Σπαστηριοτριβείου» στη θέση Αμυγδαλιές – Ψαρές – Δ. Κορθίου – Ν. Άνδρου της εταιρείας Σ. Μαρίνης – Ι. Εξαδάκτυλος Ο.Ε.

 

    581

εφαρμογή του Νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/) η οποία ξεκίνησε στις 15/03/2011 και αφορά την ‘’Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»’’ ακολούθησε και  η ανάρτηση των αποφάσεων.