ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 24 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 02-10 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ .