ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 20ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 20ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.