ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 19ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.