ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 13ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ) ΣΤΙΣ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 13ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ) ΣΤΙΣ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.