Πίνακας νησιών που απαιτείται να εξυπηρετηθούν με ΚΜΤΕΟ.