ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΟΧ4/2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕ 101 ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΟΧ4/2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕ 101  ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ