Πίνακας Αδειούχων υπαίθριου πλανοδίου Εμπορίου.

Ενημέρωση αδειούχων για τον Δήμο στον οποίο αποστέλλεται ο φάκελός του, σύμφωνα με τον Ν. 4497/2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠ ΕΜΠΟΡΙΟΥ_ΔΗΜΟΙ.pdf

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 30 Σεπτεμβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/oldposts/pinakas-adeiouchon-ypaithriou-planodiou-eboriou