Πίνακας Αδειούχων υπαίθριου πλανοδίου Εμπορίου.

Ενημέρωση αδειούχων για τον Δήμο στον οποίο αποστέλλεται ο φάκελός του, σύμφωνα με τον Ν. 4497/2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠ ΕΜΠΟΡΙΟΥ_ΔΗΜΟΙ.pdf

image_print