Το Τμήμα Ανάπτυξης Νάξου στις 13-10-2020 επέβαλε στην Διεθνής Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Αθλητικά Είδη για όλα τα ΣΠΟΡ, με Έδρα επί της οδού Θεμιστοκλέους 14, ΤΚ 10678,Αθήνα, με ΑΦΜ 998432419, ΔΟΥ Α΄ Αθηνών, πρόστιμο ποσού πεντακόσια (500,00€) ευρώ, διότι όπως προκύπτει από την με αριθμό 30/013/000/816/2020//08-09-2020 Έκθεση Κατ’ Έφεση Εξέτασης Β Δείγματος της Β΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, στο υπόδημα «ADMIRAL ESSER BEBE AVI 1955 COODE 3121420063, No 24, Color: White/Navy», οι διαστάσεις των εικονογραμμάτων είναι μικρές και οι πληροφορίες δεν γίνονται εύκολα κατανοητές. Το πρόστιμο επιβάλλεται λόγω παράβασης του άρθρου 63, παρ. 2.Γ.β. της υπ’ αριθμ. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».
Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράςπροϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
 

Όλη η πράξη

 

 

image_print