ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 28 Σεπτεμβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/oldposts/perilipsi-praxis-epivolis-prostimou-49