«Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου ».
(Αριθμ. Πρωτ. : 7873/16-11-2017)

Το Γραφείο Προστασίας Καταναλωτή του Τμήματος Ανάπτυξης Π.Ε. Θήρας, επιβάλει στην επιχείρηση " ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ " στην Χώρα νήσου Ίου, με Α.Φ.Μ. 043396051
Δ.Ο.Υ. Θήρας, χρηματικό πρόστιμο Πεντακοσίων (500) ευρώ, για παράβαση άρθρου 1 παρ.β της Υ.Α. Α2-718/2014 ΦΕΚ 2090/Β/2014 (ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), για ελλειπή τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις σε αρτοσκευάσματα.
Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4177/8-8-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΓΑΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ