Το Γραφείο Προστασίας Καταναλωτή του Τμήματος Ανάπτυξης Π.Ε. Θήρας, Επιβάλλει συνολικό  Διοικητικό Πρόστιμο Δύο Χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ, στον  

ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ,"ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ -ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ- ΠΙΤΣΑΡΙΑ"   στον Περίβολο Θήρας ,  με  Α.Φ.Μ. : 998665805 ΔΟΥ Θήρας,  για τις κάτωθι παραβάσεις της της Υ.Α. Α2-718/2014  (ΦΕΚ 2090/Β/2014):

α)  Παράβαση του άρθρου 85 παρ. 3,  (έλλειψη αναρτημένης πινακίδας «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜIΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)».

 Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) Ευρώ.

β)  Παράβαση του άρθρου 91 παρ. 4, ελλιπείς τιμοκατάλογοι.

 Διοικητικό πρόστιμο  πεντακόσια (500,00) ευρώ.

γ)  Παράβαση του άρθρου 96 παρ. 1  έλλειψη βιβλίου Δελτίων Παραπόνων,  Διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) Ευρώ.

 

 Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4177/8-8-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

 

H Περίληψη της Πράξης

image_print