«Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου ».

 

Το Γραφείο Προστασίας Καταναλωτή του Τμήματος Ανάπτυξης Π.Ε. Θήρας, Επιβάλλει συνολικό  Διοικητικό Πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) Ευρώ, στον  

ΚΕΡΑΣΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ,  "ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ" (UNISUNSET PRIVATE COMPANY Α.Φ.Μ. 800580876 ΔΟΥ Θήρας υποκατάστημα), στον Αθηνιό Θήρας , με 

Α.Φ.Μ.: 101867247  Δ.Ο.Υ.  Κάτω Νευροκόπι Δράμας,, για τις κάτωθι παραβάσεις της Υ.Α. Α2-718/2014 :

α)  Παράβαση του άρθρου 85 παρ. 3,  (έλλειψη αναρτημένης πινακίδας «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜIΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)». Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) Ευρώ.

β)  Παράβαση του άρθρου 91 παρ. 4, ελλιπείς τιμοκατάλογοι.  Διοικητικό πρόστιμο  πεντακόσια (500,00) ευρώ.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4177/8-8-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

 

Η Περίληψη Πράξης

image_print