«Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου ».

     Το Γραφείο Προστασίας Καταναλωτή του Τμήματος Ανάπτυξης Π.Ε. Θήρας, Επιβάλλει   Διοικητικό Πρόστιμο  πεντακοσίων (500,00) Ευρώ, στην Καραμολέγκου Αντωνία ,

 "Εστιατόριο- Καφετέρια" στον Αθηνιό Θήρας , με  Α.Φ.Μ.: 044567991  Δ.Ο.Υ. Θήρας, για   Παράβαση του άρθρου 91 παρ. 4, (ελλιπείς τιμοκατάλογοι), της της Υ.Α. Α2-718/2014   Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4177/8-8-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»..

 

Η Περίληψη Πράξης