ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                              Θήρα  07-02-2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                          Αριθμ. Πρωτ.: 629/2019

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση       : Περιφερειακή Ενότητα Θήρας                                                

Ταχ. Κώδικας  : 84700 – Σαντορίνη                                                    

Πληροφορίες   : Μιχαηλίδης Ι.                                                              

Τηλ.                 : 22860 – 22922                                                            

Fax                   : 22860 – 28977                                                        

e-mail              : pethtan@1730.syzefxis.gov.gr

                                                                                                                                                                                        

«Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου».

(Αριθ. Πρωτ.: 485/31-01-2019)

 

     Το Τμήμα Ανάπτυξης Π.Ε. Θήρας, επιβάλει στην επιχείρηση με την επωνυμία «Σμυρνής – Πολυμενάκος Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο Μπαγιάτικο, είδος δραστηριότητας: Σνακ Μπαρ – Καφετέρια, η οποία βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Φηρών Θήρας, με ΑΦΜ: 997878745 ΔΟΥ: Θήρας, Διοικητικό Πρόστιμο ποσού χιλίων (1.000,00) ευρώ διότι ενώ είχε εγκατασταθεί το τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών (POS), αυτό δεν ήταν σε εμφανές σημείο και οι καταναλωτές δεν ήταν ενήμεροι για την ύπαρξη του διότι δεν αναγραφόντουσαν στην είσοδο και στο ταμείο του καταστήματος οι πληροφορίες ενημέρωσης σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος πληρωμής με κάρτα (POS), κατά παράβαση του Άρθρου 1 της ΚΥΑ 45231/2017 (ΦΕΚ1445/Β΄/27-04-2017) Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 66  παράγραφος 2 του Ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α΄/2016).

Κατόπιν  ελέγχου από την ΑΑΔΕ – Δ.Ο.Υ Χανίων από 07-07-2018 έως 08-07-2018 διαπιστώθηκε ότι το τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS) δεν υπήρχε εντός της δραστηριότητας λόγω τεχνικού προβλήματος, δηλώθηκε βλάβη για το τερματικό στις 10-07-2018  και αντικαταστάθηκε στις 16-07-2018. Σε μεταγενέστερο έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 17-10-2018 διαπιστώθηκε ότι το τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS) δεν ήταν τοποθετημένο σε εμφανές σημείο και δεν αναγραφόντουσαν στην είσοδο και στο ταμείο του καταστήματος οι πληροφορίες ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος πληρωμής μέσω τερματικού POS.

     Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                           Ο Προϊστάμενος

                                                                               Τμήματος Ανάπτυξης Π.Ε. Θήρας

 

 

                                                                                   ΓΑΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     

Κοινοποίηση:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,  Δνση Ανάπτυξης Κυκλάδων –  Τμήμα Εμπορίου  Κυκλάδων.