ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                              Θήρα  07-02-2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                          Αριθμ. Πρωτ.: 614/2019

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση       : Περιφερειακή Ενότητα Θήρας                                                

Ταχ. Κώδικας  : 84700 – Σαντορίνη                                                    

Πληροφορίες   : Μιχαηλίδης Ι.                                                              

Τηλ.                 : 22860 – 22922                                                            

Fax                   : 22860 – 28977                                                        

e-mail              : pethtan@1730.syzefxis.gov.gr

                                                                                                                                                                                        

«Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου».

(Αριθμ. Πρωτ.: 484/31-01-2019)

 

     Το Τμήμα Ανάπτυξης Π.Ε. Θήρας, επιβάλει στην επιχείρηση με την επωνυμία «SANTO OLYMPUS A.E. Εστιάσεις Ξενοδοχειακές Τουριστικές Εμπορικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο F1, είδος δραστηριότητας: υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου, η οποία βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Φηρών Θήρας, με ΑΦΜ: 800793833  ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Διοικητικό Πρόστιμο Χιλίων Πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ, κατά παράβαση του Άρθρου 1 της ΚΥΑ 45231/2017 (ΦΕΚ1445/Β΄/27-04-2017) Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α΄/2016).

Διαπιστώθηκε ότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ – Δ.Ο.Υ Χανίων από 07-07-2018 έως 08-07-2018  το τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS) δεν υπήρχε εντός της δραστηριότητας λόγω τεχνικού προβλήματος -όπως δηλώθηκε από την επιχείρηση- εντούτοις, σε μεταγενέστερο έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 17-10-2018 διαπιστώθηκε εκ νέου ότι το τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS) δεν ήταν εγκατεστημένο και συνεπώς δεν χρησιμοποιούνταν από την επιχείρηση.

     Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

 

                                                                                Με  Εντολή Περιφερειάρχη 

                                                                                        Ο Προϊστάμενος

                                                                          του Τμήματος Ανάπτυξης Π.Ε. Θήρας

 

 

                                                                                     ΓΑΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     

 

 

Κοινοποίηση:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,  Δνση Ανάπτυξης Κυκλάδων –  Τμήμα Εμπορίου  Κυκλάδων.

image_print