ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερμούπολη : 18/10/2017      

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                Αριθμ. πρωτ : ττ 3558

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση              

Ταχ.Κώδ. :  841 00 Σύρος                                                   

Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας                                                                                 

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                                 

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail   : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr                

                                                                                           

                                                                                                             

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3558/18-10-2017 επιβολής Διοικητικού

            Προστίμου  του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΜΖΕ7ΛΞ-Ι97

 

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων επιβάλλει πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΛΑΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» με ΑΦΜ: 030227727 και ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠ/ΜΑ Λουτρά Κύθνου διότι διαπιστώθηκε ότι σε δειγματοληπτικό έλεγχο τεσσάρων (4) τιμοκαταλόγων στα είδη «κολοκυθοκεφτέδες» και «σφουγγάτο» η τιμή ήταν γραμμένη με ανεξίτηλο μαρκαδόρο, ειδικότερα στο είδος «κολοκυθοκεφτέδες», η τιμή ήταν διορθωμένη και δυσδιάκριτη με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να μην μπορεί να την διακρίνει., όπως προβλέπει το άρθρο 89 παρ.1, και παρ. 2 της Απόφασης Α2-718/31-07-2014 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων στο ως άνω εστιατόριο σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 6/2017 Έκθεση Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

           

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                                     ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ              

                                                                                                  ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

                                                                                      

                                                                                  ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      

 

image_print