Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων επιβάλλει πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 337 ΣΥΡΟΣ» που βρίσκεται επί της οδού ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 21 (Κ1), διότι διαπιστώθηκε ότι, το προϊόν DOVE +CARE 400 ml είχε τιμή στο ράφι 2,85€  και στο ταμείο 4,25€ κατά παράβαση του άρθρου 2 «Αναγραφή προβλεπομένων ενδείξεων επί των μέσων ενημέρωσης των καταναλωτών (Πινακίδες κ.λπ.)» παράγραφος 9 της Απόφασης Aριθ. 91354/2017 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ Β' 2983/30-8-2017).

            Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων στην  ως άνω επιχείρηση, σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 8/2018 Έκθεση Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

           

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Ανάπτυξης Κυκλάδων κ.α.α 

Ρουσσουνέλος Κωνσταντίνος