Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων επιβάλλει πρόστιμο πεντακόσιων (500) ευρώ στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤ. ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ» που βρίσκεται στην ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΗΝΟΥ με ΑΦΜ: 028101668 – ΔΟΥ: ΣΥΡΟΥ, διότι διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε τιμοκατάλογος με τιμή λιανικής πώλησης για τον καφέ  κατά παράβαση του άρθρου 2 παράγραφος 1 της Απόφασης Aριθ. 91354/2017 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ Β' 2983/30-8-2017) όπου ρητώς αναφέρει ότι, «Για όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην κατανάλωση με οποιοδήποτε τρόπο, πρέπει να υπάρχουν είτε πινακίδες λιανικής πώλησης στους φυσικούς χώρους, είτε αντίστοιχη ηλεκτρονική πινακίδα για πωλήσεις μέσω διαδικτύου ή άλλου παρεμφερούς τρόπου, επί των οποίων αναγράφονται: Α. Η τιμή.»

 Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων στην  ως άνω επιχείρηση, σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 9/2018 Έκθεση Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

 

 Ανάπτυξης Κυκλάδων κ.α.α

                                                                                

Ρουσσουνέλος Κωνσταντίνος

image_print