ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη : 13/08/2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: οικ. 2184
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση
Ταχ.Κώδ. : 841 00 Σύρος
Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας
Τηλέφωνο: 22810-88742
Telefax : 22810-84267
E-mail : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr
 
Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2176/12-08-19 επιβολής Διοικητικού Προστίμουτου Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ψ5ΠΩ7ΛΞ-ΥΜ0
 
Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο στην
επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΑΡΚΟΣ Γ. ΝΑΥΤΗΣ» με Α.Φ.Μ. 055820460 ΔΟΥ Σύρου,
που βρίσκεται στον Όρμο Υστερνίων της Τήνου, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2500)
ευρώ, επειδή διαπιστώθηκε παράβαση
1. του άρθρου 70 παρ. 4 και
2.,3. και 4. του άρθρου 71 παρ. 3Β, 3Ε και 3Α της Αποφ. με αρ. 91354/2017 Κωδικοποίηση
Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) που αναφέρει ότι:
1. «Τα παραπάνω καταστήματα υποχρεούνται πριν από την παραγγελία να διαθέτουν τον
τιμοκατάλογο σε κάθε πελάτη. Επιπλέον, τα κάθε μορφής εστιατόρια, υποχρεούνται να έχουν
ανηρτημένο τον τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο, στην είσοδο του καταστήματος. Για
ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά συγκροτήματα ο τιμοκατάλογος, πρέπει να αναρτάται στην
εξωτερική όψη της κύριας εισόδου της αίθουσας όπου προσφέρονται τα είδη του
τιμοκαταλόγου.»
2., 3. και 4. «Στους τιμοκαταλόγους αναγράφονται απαραίτητα οι ακόλουθες ενδείξεις είτε
μεμονωμένα, είτε κατά ομάδες φαγητών γλυκών ποτών, με τρόπο που να γίνεται αντιληπτή η
διάκριση αυτή στον καταναλωτή:
Α. Το είδος των ελαίων και η χρήση τους.
Β. «Κατεψυγμένο» κατά περίπτωση. (…)
Ε. Προκειμένου για προσυσκευασμένα ποτά (μπύρα, οίνος, αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά,
χυμοί, σόδες, ανθρακούχα νερά) αναγράφεται επιπλέον και η ειδικότερη ονομασία του είδους
με την οποία προσφέρεται στο εμπόριο (ετικέτα) και ο όγκος του περιεχομένου κάθε
προσυσκευασίας σε ml.» της Αποφ. με αρ. 91354/2017 Κωδικοποίηση Κανόνων
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)
(ΦΕΚ 2983/30-8-2017).
Οι παραβάσεις διαπιστώθηκαν μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα
Εμπορίου Κυκλάδων στο ως άνω κατάστημα, σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 25/29-07-2019
Έκθεση Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.
Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της
αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ κ.α.α.
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
image_print