ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερμούπολη : 21/05/2019     

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                               Αριθ. πρωτ.: Οικ. 1433

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση              

Ταχ.Κώδ. :  841 00 Σύρος                                                   

Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας                                                                                 

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                                 

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail   : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr                

                                                                                           

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1432/21-05-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου  του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΛΚΙ7ΛΞ-15Ρ

            Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο στην επιχείρηση με την επωνυμία «CELESTINO SYROS ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» με Α.Φ.Μ. 043931598 ΔΟΥ Σύρου, που βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου 12 στην Ερμούπολη Σύρου, ποσού χιλίων (1000) ευρώ, επειδή κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην ανωτέρω επιχείρηση διαπιστώθηκε ότι, δεν υπήρχε αναρτημένη πινακίδα σε εμφανές σημείο στο χώρο του ταμείου ή του τηρούμενου τιμοκαταλόγου, που να αναγράφεται με ευανάγνωστα γράμματα, ίδιου μεγέθους, η ένδειξη «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» και στην αγγλική γλώσσα, ως εξής: “CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT (RECEIPT – INVOICE) HAS NOT BEEN RECEIVED”»  έτσι όπως αυτό απαιτείται από το Άρθρο 1 παρ. 3 της Αποφ. με αρ. 91354/2017 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ  2983/30-8-2017) και ποσού τριών χιλιάδων (3000) ευρώ διότι διαπιστώθηκε ότι σε δύο παντελόνια τύπου τζιν, υπήρχαν δύο διαφορετικές ετικέτες επί εκάστου ενδύματος-παντελονιού αναφορικά με την χώρα προέλευσης (η μία ανέφερε FRANCE και η άλλη PRC), κατά παράβαση του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 'Α 173/08-08-2013), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ.1 της Αποφ. με αρ. 91354/2017 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

 

   Οι παραβάσεις διαπιστώθηκαν μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων στο ως άνω κατάστημα, σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 6/06-05-2019 Έκθεση Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ              

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

 

image_print