ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Περιφερειακός σχεδιασμός για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ταχ. διεύθυνση: Σάκη Καράγιωργα 22, Ερμούπολη 84100 Σύρος, αρμόδια υπάλληλος: Αγγελική Παλαιολόγου – τηλ. 22813 60819) ως αρχή σχεδιασμού για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, ανακοινώνει ότι:

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, τις ex-ante αιρεσιμότητες (εκ των προτέρων προϋποθέσεις) οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης», εκπονήθηκε το «Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την ένταξη των Ρομά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», με το οποίο επιδιώκεται η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του πληθυσμού Ρομά και η διατύπωση στρατηγικής που αφορά:

·      στην εξασφάλιση και εγγύηση του «κατοικείν»

·      στην ανάπτυξη υποστηρικτικού πλέγματος κοινωνικής παρέμβασης (στους τομείς της απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής φροντίδας)

·      στην ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου και συναίνεσης

 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο εκπονήθηκε με τη συνδρομή στελεχών της ΜΟΔ αε και τη συνεργασία των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Δήμων Κω και Ρόδου, καθώς και με τη διασταύρωση στοιχείων για τους οικισμούς με επιτόπιες επισκέψεις από την ομάδα εκπόνησης. Το πλήρες κείμενό του έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου www.notioaigaio.gr και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης www.pepna.gr και τίθεται σε δημόσια διαβούλευση από 10 έως & 20 Φεβρουαρίου 2015.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου διαβούλευσης, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καλεί τους πολίτες, τις ενώσεις πολιτών και τους τοπικούς – κοινωνικούς – οικονομικούς φορείς της Περιφέρειας για την υποβολή προτάσεων.

Τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις θα πρέπει να αποσταλούν εντός της περιόδου διαβούλευσης, προκειμένου να ολοκληρωθεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο και να τεθεί προς έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου

 

Διαβάστε εδώ : Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των Ρομά Νοτίου Αιγαίου – ΜΟΔ ΑΕ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ_ 2015  – ΣΧΕΔΙΟ