ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΛΕΟΝ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΚΔΟΣΗΣ – ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 
ΑΔΕΙΩΝ  ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 31-03-2018 ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ  ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ   ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ)

Ενημερώνουμε ότι η έκδοση νέων  και θεώρηση-ανανέωση των παλαιών αλλά και νέων  αδειών Υπαίθριου   Εμπορίου  , δεν θα γίνεται  πλέον (όσον αφορά το πλανόδιο υπαίθριο εμπόριο και τις άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου παραγωγού)   από τις Περιφέρειες(Περιφερειακά Συμβούλια αυτών ή/και τις Υπηρεσίες των  Τμημάτων  Εμπορίου ή των Αποκεντρωμένων Τμημάτων Ανάπτυξης ) αλλά από τους οικείους Δήμους της μόνιμης κατοικίας των αδειούχων, σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α’)

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους ενδιαφερόμενους  Αδειούχους Υπαίθριου Εμπορίου κλικ  Εδώ (Νομοθεσία – ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ )

 

 

ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ