Επίσκεψη στο έργο “Εξωτερικό Δίκτυο  Ύδρευσης Μεγαλοχωρίου” στη Σαντορίνη, ένα από πέντε μεγάλα έργα ύδρευσης του νησιού, που μελετήθηκαν από τη ΔΕΥΑ Θήρας και χρηματοδότησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από ευρωπαϊκούς πόρους,   επισκέφθηκε χθες ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, μαζί με τον Δήμαρχο Θήρας, Νίκο Ζώρζο.

Το έργο, δαπάνης ύψους 193.000 ευρώ,  που έχει ήδη ολοκληρωθεί και λειτουργεί,  αφορά στην κατασκευή δικτύου ύδρευσης, συνολικού μήκους 3.685 μέτρων, που ξεκινά από τη θέση της υφιστάμενης δεξαμενής του οικισμού Πύργου και ακολουθώντας την επαρχιακή οδό, κινείται προς τον οικισμό Μεγαλοχωρίου, καταλήγοντας στην εκεί υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης.

Κατασκευάστηκε επίσης νέα βοηθητική δεξαμενή 105m3 στον περιβάλλοντα χώρο της δεξαμενής Πύργου.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ σημαντικό έργο για την συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος ύδρευσης της Σαντορίνης, ενός μεγάλου τουριστικού προορισμού, του οποίου οι ανάγκες αυξάνονται κατακόρυφα κατά τους θερινούς μήνες.

Πέντε  σημαντικά έργα τα οποία μελετήθηκαν από την ΔΕΥΑ Θήρας, βρήκαν χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να υλοποιηθούν, στο πλαίσιο της αξιοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”, όπου εντάχθηκαν, με αποφάσεις του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου.

Εκτός του Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Μεγαλοχωρίου, τα έργα αυτά είναι:

Το  έργο «Δίκτυο Ύδρευσης Βουρβούλου Δ. Θήρας», δαπάνης 202.000 ευρώ, το οποίο επίσης ολοκληρώθηκε και λειτουργεί.

Το έργο αφορά στην υδροδότηση του οικισμού Βουρβούλου με αφαλατωμένο πόσιμο νερό από την υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού Ημεροβιγλίου, νήσου Θήρας. Ειδικότερα, κατασκευάστηκαν  βαρυτικά δίκτυα ύδρευσης , που ξεκινούν από τις υφιστάμενες δεξαμενές και παροχετεύουν την ευρύτερη περιοχή, την οποία χωρίζουν σε ζώνες  υδροδότησης.  Επιπλέον, κατασκευάστηκαν δύο νέες δεξαμενές – βανοστάσια ύδρευσης, χωρητικότητας 42m3 και 57m3,  κοντά στις υφιστάμενες δεξαμενές, ένα αντλιοστάσιο ύδρευσης, ενώ έγινε και η επέκταση του υφιστάμενου συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑ Θήρας, ώστε να ελέγχονται οι νέες εγκαταστάσεις.

Το έργο «Δίκτυα Ύδρευσης Εμπορείου Θήρας», προϋπολογισμού 3,89 εκ. €, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης  στη Δημοτική Κοινότητα Εμπορείου, με ελάχιστη δυναμικότητα παραγωγής πόσιμου νερού 2.000 m3 ημερησίως, που θα λειτουργεί με δύο ανεξάρτητες γραμμές, δυναμικότητας 1.000 m3 ημερησίως, η κάθε μία. Προβλέπονται επίσης τρία αντλιοστάσια, 2.650 μ. δίδυμων καταθλιπτικών αγωγών και 30.000 μ. νέων αγωγών ύδρευσης, με τους οποίους θα καλύπτονται οι συνολικές ανάγκες των οικισμών Εμπορείου, Περίσσας, Αγίου Γεωργίου και Εξωμύτη.

Από τη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έχει δοθεί προέγκριση για τη δημοπράτηση του υποέργου των δικτύων, τα οποία δημοπρατούνται άμεσα από την ΔΕΥΑ Θήρας, ενώ στο στάδιο της υποβολής των τευχών δημοπράτησης βρίσκεται το υποέργο προμήθειας της αφαλάτωσης.

Το έργο «Ύδρευση Έξω Γωνιάς Θήρας»,  συνολικού προϋπολογισμού 927.000 €,  αφορά στην κατασκευή δικτύων ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 8.400 μέτρων, μιας νέας δεξαμενής και τριών νέων αντλιοστασίων, με στόχο την υδροδότηση και των οικισμών Πύργου Καλλίστης και Μεγαλοχωρίου. Επίσης προβλέπεται και επέκταση του υφιστάμενου συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑΘ για τον έλεγχο των νέων εγκαταστάσεων. 

Το έργο έχει ήδη δημοπρατηθεί από την ΔΕΥΑ Θήρας  από τις 28.12.2018 και βρίσκεται στο στάδιο της ανάδειξης μειοδότη.

Τέλος,  το έργο «Επέκταση – Εκσυγχρονισμός αφαλάτωσης Δημοτικής Κοινότητας Φηρών Θήρας», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 2.370.000 €, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, δυναμικότητας παραγωγής 2.000m3 ημερησίως, για τις ανάγκες υδροδότησης των οικισμών Θήρας (Φηρά), Ημεροβιγλίου, Καρτεράδου και Βουρβούλου. Περιλαμβάνεται επίσης υποθαλάσσιος αγωγός υδροληψίας, αντλιοστάσιο και καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς θαλασσινού νερού.

Τα συνοδά έργα έχουν ήδη δημοπρατηθεί από την ΔΕΥΑ Θήρας από τις 10.12.2018 και βρίσκονται στο στάδιο της ανάδειξης μειοδότη. Στο στάδιο της υποβολής τευχών δημοπράτησης βρίσκεται το έργο της προμήθειας μονάδας αφαλάτωσης.