Παρουσιάστηκε, από τον Περιφερειάρχη ,Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ , τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης  Αντώνη ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ και τον Γενικό Διευθυντή Γιάννη ΠΟΥΛΗ  , σε συνέντευξη τύπου στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην Ρόδο,  

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠΑΑ) 2014-2020 για  :

  • την Αγροτική Ανάπτυξη
  • την Διαχείριση της Θάλασσας, Αλιείας & Υδατοκαλλιέργειας 

 

            Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε για την εργώδη προσπάθεια τόσον του ιδίου και των συνεργατών του στις συναντήσεις του με τους υπουργούς Ανάπτυξης  & Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όσο και της συναντήσεις του ΔΣ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ)

με τον πρωθυπουργό της χώρας,  για την εκχώρηση στις Αιρετές Περιφέρειες της διαχείρισης πόρων και για τους τρεις παραγωγικούς τομείς.

Επίσης ανέλυσε το περίγραμμα της προσπάθειας της ΠΝΑ  για την διασύνδεση του πρωτογενή τομέα στα νησιά μας με τον τουρισμό  , χωρίς χρηματοδοτικό μέσο από τομεακό πρόγραμμα,  παρά μονό με ιδίους αποκλειστικά πόρους,  από το 2011.

Τους στόχους του  Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Περιφέρειας

Νοτίου Αιγαίου 2011 – 2020, την πορεία εξέλιξης του  και τα διαθέσιμα

 χρηματοδοτικά εργαλεία της προγραμματικής περιόδου 2014-20

Ακολούθως παρουσιάστηκαν από τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη  και τον Γενικό Διευθυντή αναλυτικά με την βοήθεια εποπτικών μέσων

·        Η Πρώτη Φάση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 για την Αγροτική Ανάπτυξη , που αφορά στην ανάλυση και πρόταση , σε επίπεδο νησιού , για την ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα σε τριάντα οκτώ ( 38 ) νησιά της Περιφέρειας .

Η κάθε μελέτη περιγράφει το προφίλ  σε κάθε νησί ( γεωγραφικά , πολιτιστικά , δημογραφικά στοιχεία , ιδιαιτερότητες , υποδομές , οικονομική δραστηριότητα) με αναλυτικότερη περιγραφή  στον πρωτογενή τομέα. Επίσης τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε νησιού και καταλήγει σε προτάσεις για την ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας , και της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων   και την συνέργειά  τους  με τους άλλους τομείς δραστηριοτήτων.

 

 

 

Το ΠΕΠΔΘΑ&Υ εκπονήθηκε με προσέγγιση σε επίπεδο αλιευτικών περιοχών, εναρμονιζόμενο μ την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (Κ.Αλ.Π) 2014-20 και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την διαχείριση της Θάλασσας (Blue Growth) με την καθοριστική συνεργασία του Ινστιτούτου (Υδροβιολογικός Σταθμός ) της Ρόδου,  του ΕΛΚΕΘΕ

Η ως άνω προσπάθεια ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2013 στηριζόμενη αποκλειστικά στα στελέχη της ΠΝΑ , γεωπόνους , κτηνιάτρους , ιχθυολόγους , βιολόγους  και  επιστημονικά και διοικητικά στελέχη.

 Σχεδιάσθηκε  οργανώθηκε και εκπονήθηκε  και ένα πρωτοπόρο εγχείρημα με σκοπό την εκχώρηση χρηματοδότησης μέσω του ΠΑΑ 2014-20 για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα,  βάσει των ιδιαίτερων αναγκών του κάθε νησιού.

 

Και τα , δύο προγράμματα που είναι εναρμονισμένα με τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Εθνικές στρατηγικές επιλογές , τίθενται σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση με την αυτοδιοίκηση του Α’ βαθμού , τα επιμελητήρια , τις επιστημονικές ενώσεις,  τις αγροτικές  ενώσεις και συλλόγους , τους παραγωγούς , τους αλιείς , τους ιχθυοκαλλιέργειες , τους μεταποιητές  και  όλους τους κοινωνικούς εταίρους.

 ,Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και της συλλογής και αξιολόγησης των προτάσεων για τις υποδομές και τις δράσεις ,θα ακολουθήσει η κοστολογημένη ολοκλήρωση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που θα υποβληθούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων .

 

Ο Περιφερειάρχης παράλληλα ενημέρωσε  για ¨

·        Την προώθηση άμεσα στα συλλογικά όργανα της έγκρισης δημοπράτησης του έργου : «Ολοκλήρωση του Φράγματος της Κρητηνίας» , προϋπολογισμού δώδεκα 12 εκατ. € , με πόρους της Περιφέρειας.

·        για την υιοθέτηση , από το Υπουργείο Τουρισμού ,του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τον Τουρισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την διαπραγμάτευση του σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Πρωτοπόρο Επιχειρησιακό Σχέδιο για τον Τουρισμό.

Την πορεία εξέλιξης μελέτης για την « Αποκατάσταση , προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των αναβαθμίδων σε νησιά Αιγαίου» , που στοχεύει στη διαφύλαξη του μοναδικού παραγωγικού και φυσικού τοπίου στα νησιά μας, και την υποβολή του σε κατάλληλα χρηματοδοτικά προγράμματα  όπως πχ το ‘’Life+’’2014-20  για ένταξη  ώστε να αποτελέσει εμβληματική πρωτοβουλία στα πλαίσια της προσπάθειας της ΕΕ και της χώρας για την προστασία του μοναδικού  φυσικού  και ανθρωπογενούς νησιωτικού  περιβάλλοντος.  

image_print