Παρουσίαση σχεδίου δράσης 'Μια νέα αρχη στα ΕΠΑ.Λ.' 

Το ΕΠΑ.Λ. 'Αγκαλιάζει' τη Κέα  την Πέμτη 27 Ιουνίου 20019 στο σχολικό συγκρότημα ΕΠΑ.Λ. Γυμνάσιο Λύκειο Κέας 7:00 μμ