ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πλατεία Ελευθερίας, Ρόδος 85100 – τηλ. ,556 φαξ: 22410. 74200

email: f.hatzidiakos@pnai.gov.gr

Αντιπεριφερειάρχης

 

                                         

                                                                              Ρόδος, 24 Απριλίου 2013

                                                       

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Παροχή μειωμένων τελών από τα Δημόσια ΚΤΕΟ : α) κατά  10% ή 20% σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και β) κατά 25% σε κατόχους ισχύοντος δελτίου ανεργίας του ΟΑΕΔ.

 

1.      Γίνεται γνωστό ότι με το άρθρο 1, της  παρ. 2, της αριθμ. 8913/1089/2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:

 

α) Μειώνονται τα τέλη κατά  δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου για οχήματα φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία είναι κύριοι ή κάτοχοι άνω των δέκα (10) και έως πενήντα (50) οχημάτων ανεξαρτήτως κατηγορίας, και δηλώνουν ότι θα τα ελέγξουν στα Δημόσια ΚΤΕΟ ορισμένης Περιφέρειας της χώρας, και ότι το ανωτέρω ποσό μείωσης διπλασιάζεται όταν ο αριθμός των ελεγχομένων οχημάτων υπερβαίνει τα πενήντα (50) και

 

β) Μειώνονται τα τέλη κατά 25% για οχήματα ανήκοντα σε φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι ισχύοντος Δελτίου Ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

 

Οι δικαιούχοι του δικαιώματος παροχής έκπτωσης της α’ κατηγορίας θα υποβάλλουν έντυπο απλής δήλωσης κατά τον έλεγχο του 1ου οχήματος στο ΚΤΕΟ της Περιφέρειας, ενώ οι δικαιούχοι της β’ κατηγορίας θα πρέπει σε κάθε έλεγχο του οχήματος να επιδεικνύουν το Δελτίο Ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), φωτοαντίγραφο του οποίου θα πρέπει να τηρείται στο ΚΤΕΟ.

 

2.      Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες βαρέων οχημάτων ότι μέχρι την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού της γραμμής βαρέων οχημάτων στο Δημόσιο ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι έλεγχοι των οχημάτων αυτών θα διενεργούνται από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ του Νομού.