Τη σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου "Διαγραμμίσεις στηθαία ασφαλείας Επαρχιακού Οδικού δικτύου ν. Άνδρου" υπέγραψε χθες ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γεώργιος Λεονταρίτης.

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Ε. Κυκλάδων και είναι συνολικού προϋπολογισμού ,01 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Οι παρεμβάσεις, που θα πραγματοποιηθούν σε θέσεις που θα υποδείξει η Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, περιλαμβάνουν: τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, τοποθέτηση πινακίδων επικινδύνων θέσεων και ρυθμιστικών πινακίδων, τοποθέτηση καθρεφτών οδικής κυκλοφορίας και διαγράμμιση οδοστρώματος επαρχιακού οδικού δικτύου.

Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ολοκληρώσει το σύνολο των εργασιών εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γεώργιος Λεονταρίτης δήλωσε σχετικά: "Οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο όλων των νησιών των Κυκλάδων συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Η ασφάλεια οδηγών και πεζών αποτελεί πρωταρχική και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή. Στόχος μας παραμένει η βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των μόνιμων κατοίκων, όσο και των επισκεπτών των νησιών μας".