Δεξιά είναι η αεροφωτογραφία απο το φράγμα Καστελλορίζου και αριστερά το σχέδιο του φράγματος Κρητηνίας

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ               Ρόδος  18 ΟΚΤ 2013

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

     & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αντώνη ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

 

Παρελήφθησαν από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οι φάκελοι των έργων του Φράγματος Κρητηνίας και της Λιμνοδεξαμενής Καστελλορίζου.

Το πρακτικό παράδοσης των φακέλων υπέγραψε την περασμένη Τετάρτη 16 ΟΚΤ ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Αντώνης ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ στην Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών εκκρεμοτήτων των φακέλων από πλευράς του Υπουργείου, καθ΄υλοποίηση της απόφασης που ελήφθη στο Υπουργείο Αγροτικής Αν/ξης & Τροφίμων παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Η Περιφέρεια αναλαμβάνει πλέον την ολοκλήρωση των απαιτουμένων μελετών τόσο για την αποκατάσταση της Λιμνοδεξαμενής όσο και για την ολοκλήρωση του Φράγματος της Κρητηνίας με την εξεύρεση κατάλληλων χρηματοοικονομικών μέσων προκειμένου τα εν λόγω σημαντικά έργα για τα νησιά να ολοκληρωθούν και να λειτουργήσουν επ΄ωφελεία των τοπικών κοινωνιών και της ανάπτυξής τους γενικότερα.