Σε τροποποιήσεις των συμβάσεων έργων πολιτισμού, που είναι ενταγμένα σε προγράμματα του τρέχοντος ΕΣΠΑ, προέβη ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Οι τροποποιήσεις  κρίνονται επιβεβλημένες προκειμένου τα έργα να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα εντός των χρονικών περιορισμών που θέτει η τρέχουσα προγραμματική περίοδος, μετά και τις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν λόγω της τραπεζικής αργίας.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε:

 Την  προέγκριση τροποποίησης σύμβασης  του έργου «Προστασία και ανάδειξη του μόλου των μύλων με την διαμόρφωση περιμετρικής ζώνης περιπάτου στον πυρήνα του τουριστικού λιμανιού της πόλης της Ρόδου». Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 – 2013. Η τροποποίηση της σύμβασης αφορά στην παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις μήνες, έως τις 30-09-2015.

Την  προέγκριση τροποποίησης σύμβασης του έργου «Επισκεψιμότητα και Προβολή του Μεσαιωνικού Φρουρίου του Αγίου Νικολάου της πόλης της Ρόδου». Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 – 2013. Η τροποποίηση της σύμβασης αφορά στην παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις μήνες, έως τις 30-09-2015.

Την  προέγκριση τροποποίησης σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση της ιπποτικής πυροβολαρχίας του προμαχώνα του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου». Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 – 2013. Η τροποποίηση της σύμβασης αφορά στην παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις μήνες, έως τις 30-09-2015.

Την  προέγκριση τροποποίησης σύμβασης του έργου «Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υφισταμένων υποδομών και οργάνωση έκθεσης αρχαιολογικού Μουσείου Σύμης». Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 – 2013. Η τροποποίηση της σύμβασης αφορά στην παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις μήνες, έως τις 30-11-2015.

image_print