Στην προέγκριση τροποποίησης σύμβασης του έργου «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δήμου Νάξου», προέβη ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Η τροποποίηση συνίσταται στην παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 30-6-2016 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του ΧΥΤΑ και έως  31-12-2016 για την δοκιμαστική λειτουργία του.

Οι τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος  κρίνεται επιβεβλημένη λόγω της απορρύθμισης της πορείας  υλοποίησής του έργου για λόγους καιρικών συνθηκών αλλά και λόγω των γενικότερων δημοσιονομικών δυσχερειών.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ( ΠΕΡΑΑ) 2007 – 2013.