ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πλατεία Ελευθερίας, Ρόδος 85100 – τηλ. 22413.60510,556 φαξ: 22410. 74200

email: f.hatzidiakos@pnai.gov.gr

Αντιπεριφερειάρχης

                                         

                                                                              Ρόδος, 12 Απριλίου 2013

                                                       

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Χορήγηση παράτασης της ημερομηνίας υποχρέωσης διενέργειας Τεχνικού Ελέγχου των δικύκλων – μοτοσικλετών Νομού Δωδεκανήσου.

 

    Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 6621/11-4-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη, χορηγήθηκε παράταση τεσσάρων (4) εβδομάδων από την έναρξη εφαρμογής της ΚΥΑ (8-4-2013), στην ημερομηνία πρόσκλησης δικύκλων μοτοσικλετών για τεχνικό έλεγχο από 11-4-2013 έως 11-5-2013.