Μετά από τις σχετικές διαβουλεύσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη με τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Χριστιάνα Καλογήρου, ικανοποιήθηκε το αίτημα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και υπογράφηκε από τη Γενική Γραμματέα η παράταση της ημερομηνίας υποχρέωσης για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και δικύκλων που έχουν την έδρα τους στους Δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Νομοί Δωδεκανήσου και  Κυκλάδων).

Η παράταση ισχύει μέχρι 31-12-2014.

Από την  παραπάνω απόφαση εξαιρούνται:

Για τον Νομό Κυκλάδων

– τα οχήματα μέχρι 3,5 τον. με έδρα το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων όπου λειτουργεί ΙΚΤΕΟ και έχει ανακοινωθεί πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων για τεχνικό έλεγχο.

– όλα τα οχήματα και δίκυκλα με έδρα το Δήμο Σύρου-Ερμούπολης όπου λειτουργεί ΙΚΤΕΟ και έχει ανακοινωθεί πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων και δικύκλων για τεχνικό έλεγχο.

Τα οχήματα που εκτελούν δημόσιες επιβατικές μεταφορές όπως λεωφορεία ΚΤΕΛ, τουριστικά λεωφορεία, Ε.Δ.Χ. (ταξί) καθώς και τα εκπαιδευτικά οχήματα των σχολών υποψηφίων οδηγών, θα συνεχίσουν να επιθεωρούνται από τα τοπικά τμήματα Μεταφορών & Επικοινωνιών του Νομού και να εφοδιάζονται με δελτία καταλληλότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Tα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα θα συνεχίσουν να έχουν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Για τον Νομό Δωδεκανήσου

– τα οχήματα με έδρα τους Δήμους Ρόδου, Κω και Καλύμνου όπου λειτουργεί Ι.ΚΤΕΟ

– όλα τα οχήματα που εκτελούν δημόσιες επιβατικές μεταφορές όπως λεωφορεία ΚΤΕΛ, τουριστικά λεωφορεία, οχήματα μεταφοράς μαθητών, Ε.Δ.Χ. (ταξί), καθώς και τα εκπαιδευτικά οχήματα των σχολών υποψηφίων οδηγών και

– τα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα (ΑDR) τα οποία θα συνεχίσουν να έχουν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Η ανωτέρω παράταση παύει να ισχύει σε όποιο Δήμο λειτουργήσει Ι.ΚΤΕΟ ή υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου από κινητή μονάδα ΚΤΕΟ, αφότου ανακοινωθεί πρόγραμμα πρόσκλησης για τεχνικό έλεγχο οχημάτων στην αντίστοιχη περιοχή.