Παράταση ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους, των ΠΕ Κυκλάδων και Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A )

Με κλικ στο παραπάνω μπορείτε να δείτε την σχετική απόφαση .

ΠΡΟΣΟΧΗ . Όπως αναφέρεται στο αποφασιστικό αυτής της απόφασης :

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ ΑΥΤΗ, ΔΕΝ ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ Ή ΘΑ ΤΕΘΟΥΝ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID 19 (ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ), ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΩΡΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΑΣ.