Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων, ενημερώνει ότι παρατείνεται η προθεσμία ανανέωσης και έκδοσης των δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Δ24/12/Γ.Π.οικ.56635/1337 /29-11-2017, έγγραφο του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης (ΑΔΑ : ΨΝ6Ω465Θ1Ω-6Ρ0).

Η διαδικασία ανανέωσης και έκδοσης νέων δελτίων , θα γίνονται στην έδρα της Διεύθυνσης Κοιν. Μέριμνας (Πάροδος Σάκη Καράγιωργα, Ερμούπολη), στα ΚΕΠ των Δήμων του Νομού Κυκλάδων καθώς και στα Τμ. Κοινωνικής Μέριμνας των Επαρχείων Νάξου και Άνδρου της Π.Ε. Κυκλάδων.

Το δελτίο μετακίνησης ισχύει για το έτος 2017 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2018), απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κ.Υ.Α. για τη χορήγηση του.(ΑΔΑ: 7Α9Σ465Θ1Ω-ΩΤΓ)

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ. ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ

image_print