Για τα προβλήματα που έχουν προκληθεί από την κρίση, με αποκορύφωμα τις επιπτώσεις των πρόσφατων κυβερνητικών αποφάσεων στο χώρο της παιδείας, ενημέρωσε ο πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιωάννης Δαρζέντας, το Περιφερειακό Συμβούλιο, ζητώντας τη συμπαράστασή του.

 Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε και εξέδωσε το παρτω ψήφισμα:

 “Το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως συνεργάτη των τοπικών κοινωνιών και της ίδιας, τον καινοτόμο χαρακτήρα των Τμημάτων του, το ρόλο του ως μοχλό ανάπτυξης και φορέα πολιτισμού, το διεθνή χαρακτήρα του και την εξωστρέφεια που αυτή προσφέρει για τον Αιγιακό χώρο και συνολικότερα τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που αποκομίζει δηλώνει ότι στηρίζει:

  • Την απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας των Τμημάτων του καταγγέλλοντας κάθε ενέργεια που οδηγεί στην ακούσια ή εκούσια διακοπή  της (διαθεσιμότητα διοικητικού ή επιστημονικού προσωπικού πέραν των λειτουργικών απαιτήσεων των τμημάτων κ.ά.).
  • Απαιτεί να ληφθεί υπόψιν, για ακόμη μια φορά, η αρχή της νησιωτικότητας και η ανάγκη αντιμετώπισης των δυσκολιών που αυτή δημιουργεί στη λειτουργία ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ρήτρας νησιωτικότητας για κοινωνικές δομές όπως πανεπιστημιακά ιδρύματα, νοσηλευτικά ιδρύματα κ.α.
  • Τη διαρκή υποστήριξη της ανάπτυξης του και ενίσχυσης της συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία

Δηλώνουμε, αντίθετοι σε ενέργειες όπως συγχωνεύσεις τμημάτων, κατάργηση τους ή διαθεσιμότητα προσωπικού χωρίς προηγουμένως να έχουν μελετηθεί τα ανωτέρω, που προϋποθέτουν μία στοιχειώδη αξιολόγηση επιστημονικού έργου, δομών και ανθρώπινων πόρων, υπονομεύοντας την ανάπτυξη επιστημονικών ιδρυμάτων στο νησιωτικό χώρο και κατ’ επέκταση τις αναπτυξιακές προοπτικές των νησιών μας.

Τέλος η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου δηλώνει ότι θ’ αναλάβει κοινή πρωτοβουλία με τη Περιφέρεια Β. Αιγαίου το Πανεπιστήμιο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου προκειμένου με στοχευμένες παρεμβάσεις να συμβάλλει στη διατήρηση, ανάπτυξη και βιώσιμη λειτουργία του Πανεπιστημίου”.

image_print