ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 314/2022 10ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 28-06-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 314/2022 10ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 28-06-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021.

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ή / και ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμήςΕκτιμώμενης αξίας 118.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ή / και ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμήςΕκτιμώμενης αξίας 118.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (pdf) Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω…

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την  υλοποίηση του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης και εγκαταστάσεις λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Αγαθονησίου»?Με την προγραμματική Σύμβαση που υπεγράφη, η Περιφέρεια αναλαμβάνει και την  τεχνική υποστήριξη υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την  υλοποίηση του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης και εγκαταστάσεις λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Αγαθονησίου» ?Με την προγραμματική Σύμβαση που υπεγράφη, η Περιφέρεια αναλαμβάνει και την  τεχνική υποστήριξη υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας   Στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς τους Δήμους Κυκλάδων…

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ναυλώνει πλοίο για τη μεταφορά εμπορευμάτων σε Κάσο και Κάρπαθο. Μετά από συνεχείς επαφές του Περιφερειάρχη με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη και την πλοιοκτήτρια εταιρεία Blue Star Ferries

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ναυλώνει πλοίο για τη μεταφορά εμπορευμάτων σε Κάσο και Κάρπαθο Μετά από συνεχείς επαφές του Περιφερειάρχη με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη και την πλοιοκτήτρια εταιρεία Blue Star Ferries Στη ναύλωση του πλοίου Blue Carrier I τύπου Ro–Ro Cargo, το οποίο θα πραγματοποιήσει αύριο το πρωί έκτακτο δρομολόγιο από…

Σε εξειδίκευση στρατηγικής πέρασε το The Rhodes Co-Lab. Οι προτάσεις της διαβούλευσης με τους φορείς εντάχθηκαν στο πλάνο δράσης του “Rhodes Co-Lab” στη σημερινή συνάντηση εργασίας μεταξύ της Περιφέρειας, ομίλου Tui και Δήμου Ρόδου

Σε εξειδίκευση στρατηγικής πέρασε το The Rhodes Co-Lab Οι προτάσεις της διαβούλευσης με τους φορείς εντάχθηκαν στο πλάνο δράσης του "Rhodes Co-Lab" στη σημερινή συνάντηση εργασίας μεταξύ της Περιφέρειας, ομίλου Tui και Δήμου Ρόδου    Την Tui και το ίδρυμα Tui Care Foundation υποδέχθηκαν σήμερα στο Δημαρχείο της Ρόδου, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος…

« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στα νησιά Ρόδο, Κώ, Κάσο, Αστυπάλαια, Λέρο και Τήλο»

« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στα νησιά Ρόδο, Κώ, Κάσο, Αστυπάλαια, Λέρο και Τήλο»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 314/2022 10ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 28-06-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 314/2022 10ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 28-06-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021.

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμήςΕκτιμώμενης αξίας 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμήςΕκτιμώμενης αξίας 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (pdf) Διακήρυξη…

ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-07-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)

Mε κλικ εδώ μπορείτε να κατεβάσετε και να δείτε – εκτυπώσετε το σχετικό αρχειο μας Τιμοληψιών Τροφίμων ανα κατηγορία και μέσης Τιμής για την Σύρο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-07-2022    (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)  όπως πάρθηκαν από το Τμημα Εμπορίου της Διεύθυνσής μας .   Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την   κάλυψη Ταχυδρομικών Αναγκών της  ΠΕ Δωδ/σου  “Oμάδα Α: Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για την ΠΕ Δωδ/σου για 3 έτη, Oμάδα Β :  Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για την ΠΕ Δωδ/σου για 3 έτη, Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ευάλωτων ειδών για την ΠΕ Δωδ/σου για 3 έτη”

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών                          :    22 /07 /2022  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00 μμ Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών  :    01 /08 /2022  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 15:00 μμ Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών        :    05/ 08 /2022  ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 10:00 πμ  Η ενδεικτική…