Π Ι Ν Α Κ Α Σ – Θέμα ημερήσιας διάταξης 8-2-2022 (3η συνεδρίαση)