Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε σήμερα, Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019, την απόφαση ορισμού των Επάρχων, στις Περιφερειακές Ενότητες του Νοτίου Αιγαίου.

Έπαρχοι ορίζονται οι κάτωθι Περιφερειακοί σύμβουλοι:

 

Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου

Λάσκαρης Δημήτριος του Κωνσταντίνου

 

Περιφερειακή Ενότητα Θήρας

Δαρζέντας Χαράλαμπος του Νικολάου

 

Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου

Μουσελλής Εμμανουήλ του Γεωργίου

 

Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου-Ηρωικής νήσου Κάσου

Νικολαΐδου Καλλιόπη του Ιωάννη

 

Περιφερειακή Ενότητα Κέας-Κύθνου

Ευαγγέλου Ιωάννης του Θρασύβουλου

 

Περιφερειακή Ενότητα Κω

Καμπανής Ιωάννης του Παύλου

 

Περιφερειακή Ενότητα Μήλου

Χωριανοπούλου Ελισάβετ του Γεωργίου

 

Περιφερειακή Ενότητα Νάξου

Μαργαρίτης Ιωάννης του Μιχαήλ

 

Περιφερειακή Ενότητα Πάρου

Μπιζάς Κωνσταντίνος του Νικολάου

 

Περιφερειακή Ενότητα Τήνου

Δεληγιάννη-Άσπρου Αναστασία του Αριστοτέλη

 

Στους οριζόμενους Επάρχους μεταβιβάζονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες :

           

  • Η συγκρότηση διοικητικών επιτροπών ( παραλαβής προμηθειών, καταστροφής υλικού, εκκαθάρισης αρχείων κλπ) της Π.Ε.
  • Η έκδοση βεβαιώσεων που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα των υπηρεσιών της Π.Ε.
  •  Έγγραφα και αιτήματα τα οποία αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση των υπηρεσιών της Π.Ε. (προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, Δήμο, ΕΛΤΑ κλπ)
  • Γνωμοδοτήσεις και εισηγήσεις που αφορούν στην λειτουργία των υπηρεσιών της Π.Ε.
  • Ο ορισμός υπαλλήλων για την επικύρωση αντιγράφων και τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής
  • Η θεώρηση βιβλίων και στοιχείων των αθλητικών σωματείων της περιοχής ευθύνης της  Περιφερειακής τους Ενότητας
  •  

Οι μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες αφορούν θέματα διοικητικής λειτουργίας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

 

Με επόμενη απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία θα υπογραφεί εντός των επομένων ημερών, θα γίνει η μεταβίβαση και των λοιπών αρμοδιοτήτων στους ορισθέντες Επάρχους.

 

 

image_print