Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, με το ομόφωνο ψήφισμα που εξέδωσε για το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων, στην συνεδρίαση της 7ης Φεβρουαρίου 2018, επέδειξε την μέγιστη ωριμότητα και παραμερίζοντας τις γνωστές και δεδομένες  ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές των παρατάξεων που το απαρτίζουν,   έστειλε το μήνυμα της συναίνεσης, της συνεννόησης και της ομοψυχίας,  σε μια στιγμή κρίσιμης σημασίας για το εθνικό θέμα της Μακεδονίας.

Μέσω των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, το σύνολο των νησιωτών του Νοτίου Αιγαίου, μιας περιοχής της Ελλάδας που βιώνει μόνιμα την αμφισβήτηση, τις προκλήσεις και τις επιβουλές ως καθημερινή πρακτική, δίνει ομόψυχα το παρόν στο ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων, όπως και σε κάθε ζήτημα που συνιστά απόπειρα παραβίασης και παραχάραξης των συνόρων, των Συνθηκών και της ιστορικής αλήθειας.

Για τους νησιώτες του Νοτίου Αιγαίου, όπως εκφράζονται μέσα από το ομόφωνο ψήφισμα των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, το ζήτημα της Μακεδονίας είναι θέμα εθνικό, που υπερβαίνει ιδεολογίες, κόμματα και παρατάξεις, που δεν επιδέχεται ίχνος πολιτικής εκμετάλλευσης και καπηλείας και που είναι αναγκαίο να επιλυθεί προς όφελος των εθνικών συμφερόντων της χώρας.

Ακολουθεί το κείμενο του ψηφίσματος

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:

  1. Εκφράζει τα αισθήματα και τον πατριωτισμό των κατοίκων των νησιών των Κυκλάδων, της Δωδεκανήσου της ακριτικής νησιωτικής Ελλάδος, των απανταχού της γης Ελλήνων και την καθολική αξίωση να μην δεχθεί η Ελλάς τον σφετερισμό από το γειτονικό κράτος της FYROM, της ιστορίας, του πολιτισμού και της Ελληνικής Εθνικής κληρονομιάς της Μακεδονίας μας.
  2. Υποστηρίζει την απάλειψη κάθε έκφρασης αλυτρωτισμού και την εγκατάλειψη κάθε προσπάθειας παραχάραξης της ιστορίας της Μακεδονίας μας, με αλλαγή του Συντάγματος της FYROM και τη διαγραφή κάθε διεκδίκησης εις βάρος της Ελλάδος.
  3. Με σεβασμό στους κανόνες καλής γειτονίας, συνεργασίας, ειρήνης και φιλίας των  λαών της περιοχής, τάσσεται υπέρ του απαραβίαστου των συνόρων, των Συνθηκών και της αποδοχής της ιστορικής αλήθειας.

______________

Ψηφίζεται ομόφωνα από τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

image_print