Για περισσότερα από δεκαπέντε θέματα αποφάσισε θετικά η Οικονομική Επιτροπή που συνεδρίασε σήμερα με τηλεδιάσκεψη, υπό την προεδρεία του Αντιπεριφερειάρχη Τζώρτζη Μακρυωνίτη.

Η πλειοψηφία των θεμάτων εγκρίθηκαν από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ομόφωνα. Ανάμεσα σε αυτά και η απόφαση έκπτωσης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Κυκλάδων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων που αφορά στο έργο “Επέκτασης εξωτερικού έργου λιμένα Τήνου”.

Επίσης, εγκρίθηκαν κοινωνικές δράσεις και δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αλλά και τα πρακτικά διενέργειας διαγωνισμού για το έργου που αφορά στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής της ΠΝΑ και συγκεκριμένα για την προμήθεια υπολογιστών – μηχανών γραφείου, συσκευών ήχου – εικόνας και διαδραστικών πινάκων προϋπολογισμού 183.871,89 € καθώς και προμήθεια επίπλων – εξοπλισμού ειδών φυσιοθεραπείας – εξοπλισμού εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης – οργάνων παιδικής χαράς – παραϊατρικού εξοπλισμού προϋπολογισμού 148.790,47 €.

image_print