Στις εργασίες του 18ου ετήσιου συνεδρίου του Πανελλήνιου Δικτύου Εκλεγμένων Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού που πραγματοποιήθηκε στην Άνδρο συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γιώργος Πουσσαίος.

Κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού που απεύθυνε στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου,  ο Αντιπεριφερειάρχης εξήρε τον καθοριστικό  ρόλο και τη σπουδαιότητα της συμμετοχής των γυναικών στο δημόσιο βίο της χώρας και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιλογή της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου να φιλοξενήσει ένα τόσο σημαντικό γεγονός – θεσμό για την Αυτοδιοίκηση –  με πολυπληθή συμμετοχή καταξιωμένων, επιτυχημένων και αναγνωρισμένων γυναικών από κάθε γωνιά της χώρας.

Στην ανάπτυξη της ομιλίας του με θέμα «Συνέργειες και ανάπτυξη» ο κ. Πουσσαίος εστίασε στην κοινή προσπάθεια για τη βελτίωση της ελκυστικότητας των νησιών και της ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους μέσω του σχεδιασμού, της ενίσχυσης και της υποστήριξης συνεργειών μεταξύ διαφορετικών παραγωγικών κλάδων, επιχειρήσεων και ανθρώπων.

Αναφερόμενος στις δράσεις που υλοποιούνται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έδωσε έμφαση:

  1. Στη σύνδεση πρωτογενή και τουριστικού τομέα, μέσω της συνεργασίας με τους αντίστοιχους φορείς και τα Επιμελητήρια Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
  2. Στη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ερευνητικών ινστιτούτων, επιχειρήσεων και της Περιφέρειας, για τη δημιουργία βάσης δεδομένων αλλά και την προώθηση καινοτόμων ιδεών που στοχεύουν στην υποστήριξη και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων παραγωγικών κλάδων αλλά και τη δημιουργία νέων.
  3. Στη συνεργασία με τους δήμους, τους παραγωγικούς και πολιτιστικούς φορείς και το επιμελητήριο Κυκλάδων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους πολίτες.
  4. Στη  συνεργασία μεταξύ μη κερδοσκοπικών φορέων, πιστωτικών ιδρυμάτων και επαγγελματικών ομάδων προς τη προώθηση καινοτόμων δράσεων όπως αυτής της αξιοποίησης των ακινήτων των κληροδοτημάτων μετά την αποκατάσταση τους και τέλος,
  5. Στη συνεργασία με φορείς του κέντρου είτε της κρατικής διοίκησης είτε με ανεξάρτητα ερευνητικά ιδρύματα, με φορείς υγείας, με επενδυτές, με ανεξάρτητες ή πανεπιστημιακές ερευνητικές ομάδες για την υλοποίηση σημαντικών δράσεων

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Άνδρο ο Αντιπεριφερειάρχης συναντήθηκε με τη Λιμενάρχη του νησιού κα Μαρινάκη και τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παράκτιων Αλιέων Νοτίου Αιγαίου κ. Δημήτρη Ζάννε. όπου συζητήθηκε το θέμα της αναγκαιότητας εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων για την αλιεία στις Κυκλάδες, σε μια κοινή προσπάθεια που καταβάλλουν Περιφέρεια και Ο.Τ.Α.

image_print