Η εμπειρία ενός καρδιαγγειακού επεισοδίου. Συνειδητοποιώντας τη σημασία της πρόληψης